0
X

Ilmainen
toimitus

Ei minimirajaa!
Koko Euroopassa!

Turvallinen
maksutapahtuma

Klarna ja PayPal
Luottokortilla

Nopea
palautus

Voit palauttaa ostetun
korun helposti ja nopeasti

I VERKKOKAUPAN KÄYTTÖEHDOT

1. Nämä ISV Trading OÜ:n, kotipaikka Suur-Aia 19-2, Paiden kaupunki, 72719 Viro, rek. nro: 11385670 (jatkossa: ISV Trading tai myyjä), verkkokaupan yleiset ehdot (jatkossa: ehdot) koskevat kaikkia henkilöitä (yksityishenkilö, yritys, yksityinen liikkeenharjoittaja; jatkossa: ostaja tai kuluttaja), jotka käyttävät ISV Trading -verkkokauppaa, tilaavat tavaroita verkkokaupasta SiberGold ja ovat solmineet tavarasta myyntisopimuksen (jatkossa: myyntisopimus).

2. ISV Tradingin ehdot ovat saatavilla internetissä osoitteessa www.sibergold.fi.

3. Verkkokauppa tarjoaa palvelua Suomen tasavallan alueella.

4. ISV Trading -verkkokaupasta voi ostaa vain niitä tavaroita, joiden kohdalla on linkki ”Osta”.

5. Tavaran hinta ja saatavuus voivat juoksevasti ja ennakkoon ilmoittamatta muuttua. Mikäli ostaja on esittänyt tilauksen ennen tavaran hinnan muuttumista, sovelletaan tilaushetkellä voimassa ollutta hintaa.

6. ISV Tradingillä on oikeus vetäytyä verkkokaupan välityksellä solmitusta myyntisopimuksesta ja jättää tilattu tavara luovuttamatta tai palvelu tarjoamatta seuraavissa tapauksissa:

1. tavara on loppunut varastosta;

2. tavaran hinta tai ominaisuudet on verkkokaupassa esitetty järjestelmävian vuoksi väärin;

3. ostaja on Suomen tasavallan ulkopuolella ja osapuolten välillä ei ole olemassa erikoissopimusta tavaran toimittamisesta Suomen tasavallan ulkopuolelle;

4. mikäli ostajan toiminta ei vastaa ISV Tradingin ehdoissa säädettyä.

7. Mikäli ISV Trading ei voi täyttää tilausta, ostajaan otetaan yhteyttä ja maksettu summa palautetaan, mikäli ostaja on ehtinyt maksaa tuotteesta etukäteen. Edellä mainituissa tapauksissa myyntisopimuksesta vetäytymisen yhteydessä ostajalla ei ole oikeutta käyttää muita oikeuspuolustuskeinoja kuin vaatia ennakkomaksun palauttamista.

8. Ostoskori-sivulla voi haluttaessa muuttaa ostoskorin sisältöä, ts. poistaa tilauksen ostoskorista. Toimitusosoitteen kirjoittamisen ja tilauksen vahvistamisen jälkeen ostoskorin sisältöä ei voi enää muuttaa ja ostoskori tyhjennetään tavaroista. Jos ostaja keskeyttää tilauksen sen kirjoittamisen jälkeen, tavarat tulee valita ostoskoriin uudelleen. Kun tilaus ja yhteystiedot on asianmukaisesti täytetty, voi aloittaa maksamisen.

9. Verkkopankissa voi tilatut tavarat maksaa seuraavien pankkien linkkien kautta: SEB, Citadele ja Nordea.

10. Tavaroiden maksamisen jälkeen tulee poistua verkkopankin sivulta painamalla nappia ”Takaisin kauppiaan luo”. Seuraavaksi näytössä näkyy tilausvahvistus.

11. Verkkokaupassa esitetyt tilaukset käsitellään viimeistään seuraavana työpäivänä ja ostajaan otetaan yhteyttä.

12. Tavara tuodaan tilauksessa ilmoitettuun toimitusosoitteeseen sovittuna aikana.

13. ISV Trading voi valtuuttaa tavaran perille toimitukseen sivullisia henkilöitä, mm. käyttää lähettipalvelua, Itella Estonia OÜ (Posti) palvelua jne.

II MYYNTISOPIMUKSESTA VETÄYTYMINEN JA TAVARAN PALAUTTAMINEN

1. Kuluttajalla on oikeus vetäytyä myyntisopimuksesta 14 päivän kuluessa tavaran perille toimituspäivästä lukien. Ostettua tavaraa ei voi palauttaa, jos se on valmistettu kuluttajan henkilökohtaiset tarpeet huomioon ottaen tai kuluttajan esittämien vaatimusten mukaan. Jos tavara on ostettu uutena, sitä ei saa olla käytetty ja sen tulee olla alkuperäispakkauksessa. Ostettua käytettyä tavaraa palautettaessa tulee tavaran olla samassa kunnossa ja pakkauksessa, jossa se toimitettiin ostajalle.

2. Jos tavara on ostettu kampanjan puitteissa, jossa tavaran oheen on lisätty vielä jokin toinen tuote, tulee ostajan palauttaa koko kokonaisuus.

3. Myyntisopimuksesta vetäytymisen yhteydessä tulee lähettää tätä koskeva ilmoitus TÄSTÄ.

4. Myyntisopimuksesta vetäytymistä koskevan ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot: palautettava tavara, tilauksen numero. Kaikki kuluttajalta sopimuksen perusteella saadut maksut, mukaan lukien kuluttajan maksamat tavaran perille toimituskustannukset, palautetaan kuluttajan pankkitilille viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun ilmoitus sopimuksesta vetäytymisestä on saapunut myyjälle.

5. Mikäli Tavaran palauttamisen jälkeen myyjän suorittaman tavaran kunnon tarkastuksen tuloksena on ilmennyt, että palautettava tavara on huonontunut, tulee ostajan korvata tavaran arvon väheneminen. Myyjä voi esittää tätä koskevan vaatimuksen viimeistään yhden kuukauden kuluessa tavaran palauttamisesta lukien. Ostaja on velvollinen korvaamaan tavaran arvon, mikäli hän tavaraa muunnellut, rikkonut, rasittanut kolmannen henkilön oikeuksin yms. tapauksissa.

6. Kuluttaja sitoutuu maksamaan tavaran palautuskustannukset (11 € tai 14 €), paitsi siinä tapauksessa, että palautettava tuote ei vastannut kuluttajan tilausta tai on takuun puitteissa vaihdettava tai korjattava tuote.

III VASTUU JA KIISTOJEN RATKAISEMINEN

1. Kaikkia verkkokaupassa vierailun ja ostojen suorittamisen yhteydessä tietoon tulleita ostajan henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina tietoina.

2. Kuluttajalla on oikeus sopimusehtoja vastaamattoman tavaran osalta, joka ei vastaa esitettyä mallia tai jossa on puutteita, esittää valitus ja palauttaa tavara. Käytettyjen tavaroiden osalta puutteeksi ei katsota tavaran kohtuullista kulumista ja tavaran ominaisuuksia, jotka eivät estä sen käyttötarkoituksen mukaista käyttämistä.

3. Puutteellisen tavaran osalta kuluttajalla on oikeus esittää myyjälle valitus kahden vuoden kuluessa tavaran luovutuspäivästä lukien. Valitus tulee esittää viipymättä, mutta kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa tavaran puutteen havaitsemisesta. Tulevaisuudessa mahdollisesti syntyvien ongelmien helpomman ratkaisemisen nimissä kuluttajan tulee säilyttää ostoasiakirjat (lasku, sopimus, jne.), jotka todistavat, että tavara on ostettu ISV Tradingin verkkokaupasta. Ilman myynnin todistavaa asiakirjaa voi myyjä/palvelija jättää ongelman ratkaisematta.

4. Verkkokaupasta ostettuihin tavaroihin liittyvät valitukset tulee esittää TÄSSÄ.

5. Mikäli tavara on puutteellinen, kuluttajalla on oikeus:

1. vaatia ensin tavaran korjaamista ilmaiseksi tai sen vaihtamista uuteen tavaraan.

2. vaatia ostohinnan laskemista tai sopimuksesta vetäytymistä, mikäli:

myyjän ei ole mahdollista korjata tai vaihtaa tavaraa,

korjaaminen epäonnistuu,

myyjä ei ole poistanut tavaran puutetta kohtuullisen ajan kuluessa,

tavaran korjaamisella tai vaihtamisella on aiheutettu kuluttajalle perusteettomia epämukavuuksia.

6. Myyjä ei vastaa sellaisista tavaran puutteista, jotka ovat aiheutuneet tavaran käyttötarkoitusta vastaamattoman käytön, huoltamisen tai tavaran rikkomisen seurauksena.

7. Verkkokauppa ei vastaa sopimuksen osittaisesta tai täydestä täyttämättä jättämisestä, mikäli sen on aiheuttanut ylivoimainen este.

8. Verkkokauppa ei vastaa ostajalle aiheutetuista epäsuorista vahingoista ja Verkkokaupan ostajalle maksettavan korvauksen määrä ei voi missään tapauksessa ylittää tavarasta maksettua summaa.

9. Ehdoissa ja myyntisopimuksessa olevien säädösten ollessa keskenään ristiriidassa, etusijalle asetetaan myyntisopimus ja sen jälkeen ehdot.

10. Kysymyksissä, joita ehdoissa ei ole säädelty, osapuolet nojautuvat velvoiteoikeuslaissa ja kuluttajansuojalaissa säädettyyn.

11. Jos myyjä tai valmistaja on myöntänyt tavaralle myyntitakuun, sen ehdot on laadittu kirjallisesti.

12. Tietoa tilauksesta voi esittää sähköpostiosoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

13. Kuluttajalla on oikeus kääntyä Suomen Kilpailu- ja kuluttajaviraston puoleen.

14. Kaikki osapuolten välillä syntyvät erimielisyydet ratkaistaan esitettyjen valitusten mukaisesti. Mikäli ei saavuteta molempia osapuolia tyydyttävää sovintoa, kiistat käsitellään vastaajan koti- tai sijaintipaikan mukaisessa oikeusistuimessa. Kiistanalaisten kysymysten ratkaisemiseksi osapuolet esittävät viestinsä kirjallisessa muodossa.

kodulehe, e-poe loomine, logo, seo, facebook tegemine